دانلود رمان عشق واهی

دانلود رمان عشق واهی نودهشتیا

دانلود رمان عشق واهی

رمان: عشق واهی

 نویسنده رمان : زهرا شاکیل

ژانر رمان : عاشقانه

تعداد  رمان صفحات : ۱۲۷

بخشی از رمان عشق واهی:

با قدم های ارووم رفتم پشت در قایم شدم و سطل آب رو گرفتم بالا وقتی که صدای قدم های
سام )داداش خل خودمه اسمش سامان هس ولی من بهش میگم سام(رو شنیدم یه لبخند
شیطانی زدم و اماده شدم تا اومد داخل آب رو خالی کردم تو سر وصورتش وای قبافش خیلی
باحال شده بود کیف کردم آب رو ریختم و فلنگ رو بستم سام همون جوری که داشتم بهم فحش
میداد دنبالم میدوید با خنده از رو میله ها سر خوردم
سام:یعنی بهار خیلی خری به خدا .الان من با آیند قرار دارم چه غلطی کنم ؟؟یعنی دستم بهت
نرسه
من=داداشی ساررری
سام=ساری و درد ساری و زهر انار تو کبدت من میرم ولی وقتی امدم خونه حالتو میگرم ابجی
کوچیکه
من:وای وای ترسیدم.منو نخوری لولو..