دانلود رمان فراموشی با طعم جدایی با لینک مستقیم

دانلود رمان فراموشی با طعم جدایی 

دانلود رمان فراموشی با طعم جدایی

نام رمان: فراموشی با طعم جدایی

نویسنده رمان : نسترن

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۱۳۵

بخشی از رمان:

بانور خورشید از خواب بیدار شدم
یه جا گیر کرده بودمو تکون نمیتونستم
بخورم یه نگاه به سمت راست انداختم
صورت مظلوم رامتین روتویه وجبی

خودم دیدم
:الهـــــی
دستمو بردم سمت صورتشو شروع به نوازش صورتش کردم:
رامتین جان پا نمیشی؟دانشگاه دیر می
شه هااا!
یکم خودشو به دستم مالید)دقیقا مثل
گربه ها(بعدم بلند شدو پرانرژی گفت:
صبح بخیر جـو جـو
+جوجو و کوفت جوجو و زهر مار جوجو و
….باخنده گفت:خیل خب ولش کن معذرت میخوام