مه تیک

دانلود رمان عاشقانه | دانلود رمان جدید

مطالبی که برچسب روانشناسی را دارند .

داستان کوتاه لعنتی

 

ارائه شده توسط وبسایت مه تیک

نام داستان: لعنتی…

نویسنده : #بهناز_برازش

داستان:

تمام نامه هایش را پاره کردم…
کافی نبود…
عکس هایش را هم پاره کردم…
باز هم چیزی ته قلبم میسوخت…

رفتم سراغ هدیه هایی که برایم خریده بود…
ولی باز هم احساس کردم کافی نیست…

رفتم سراغ خاطراتمان…
یکی یکی از توی سرم کشیدمشان بیرون و پاره شان کردم…

دیدم باز هم حالم خوش نیست…
چیزی ته قلبم میسوخت…

دست آخر قلبم را هم کشیدم بیرون و پاره پاره اش کردم…
بعد نشستم وسط آن همه چیز پاره پاره و های های گریه کردم…

لعنتی… لعنتی…
باز هم حالم خوش نبود… باز هم کافی نبود…

 

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇
KutuleHa@
http://mahtik.ir

 

0 نظر

داستان کوتاه گل عجیب

ارائه شده توسط وبسایت دانلود رمان مه تیک

نام داستان: گل عجیب…

نویسنده : بهناز برازش

موضوع : روابط عاشقانه و چالش ها

 

داستان:

با یک گل توی بغل ش آمد توی خانه…
روزهای اول زندگی مان بود…
خوشحال بودیم… شاد و خوشبخت…

از همان روزهای اولی که خیلی ها تجربه اش را دارند…
از همان روزهایی که انگار توی بهشت زندگی میکنی…
از همان روزهای خیلی خوب زندگی…

گل را گذاشت توی حیاط و صدایم زد…
رفتم کنارش ایستادم…
گفت: بیا کمک کن دو تایی با هم گل بکاریم… هر باغچه ای یک گل میخواهد… یک گل عجیب … یک گل متفاوت!!

به گل نگاه کردم… واقعا هم گل عجیبی بود… عجیب و متفاوت…
گل را دو تایی با دست خودمان کاشتیمش توی باغچه…

زمان گذشت… زمان به سرعت گذشت… روزهای اول آشنایی به سرعت گذشت…
بهار رفت… تابستان آمد…
تابستان رفت… پاییز آمد… زمستان آمد … بهار بعدی آمد…
آمد… آمد… گذشت… گذشت… زمان گذشت…

یک روز دیدم صدای داد و فریادش از حیاط می آید…
رفتم ببینم چه خبر شده… عصبانی بود… صورتش قرمز شده بود…
گفت: دیدی از گل مراقبت نکردی… ببین به چه روزی افتاده…

نگاهم به گل افتاد… خشک خشک شده بود…
گفتم: تقصیر خودت است… شب ها دیر می آمدی صبح ها زود میرفتی… قرار بود تو آبش بدهی… یک روز یاد می ماند… یک روز یادت میرفت…
شاکی شد و گفت: خودت را نمی گویی که فقط بلد بودی سرکوفت بزنی و غرغر کنی… قرار بود علف های هرز باغچه را بچینی… یک روز حوصله اش را داشتی… یک روز نداشتی…

او گفت… من گفتم…
من گفتم… او گفت…
دعوایمان بالا گرفت… زمستان شد… زمستان ماندگار شد… گل خشک چروکیده زیر برف زمستانی کمرش شکست و از بین رفت…

روزها گذشت… نمیدانم چند روز… وقتی همه ی روزها شبیه هم باشند، حسابش از دست آدم در می رود…

تا اینکه یک روز دوباره از توی حیاط صدایم زد… رفتم ببینم چکار دارد… گل به بغل ایستاده بود توی حیاط…
اشاره کرد به گل و گفت: فکرهایم را کردم… نه تقصیر تو بود… نه من… هر گلی یک عمری دارد… عمرش که تمام شود خشک می شود و میمیرد… مهم این است که یکی به جایش بکاریم… مهم این است که هر باغچه ای همیشه باید یک گل تویش باشد… یک گل عجیب و متفاوت…

گل رابا دست های خودمان کاشتیم… پرسیدم: اگر این یکی هم عمرش تمام شد و رفت، آن وقت چکار میکنیم؟
مکثی کرد… بعد لبخند زد و گفت: یک گل دیگر میکاریم… یک گل جدید…
.

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇

KutuleHa@
http://mahtik.ir

لطفا برای اطلاع از تحلیل داستان به ادامه ی مطلب مراجعه کنید… (بیشتر…)

0 نظر

داستان کوتاه چاق پرخور

ارائه شده توسط وبسایت مه تیک

نام داستان: چاق پرخور…

نویسنده : بهناز برازش

داستان:

چاق شده بودم… شدیدا چاق شده بودم…
میخوردم… فقط میخوردم…

رفتم دکتر برایم رژیم نوشت… اما اولین کاری که بعد از خارج شدن از مطب کردم این بود که رژیم لاغری دکتر را خیلی با حوصله و وسواس تا کردم و خوردم…
وقتی از مطب دکتر رسیدم خانه، دیگر غروب شده بود…
چون هر بار که خواستم از در مترو بیرون بیایم و بروم سمت خانه… لای در گیر کردم…
این شد که مدام حرص خوردم… حسابی حرص خوردم…

وقتی امدم خانه، رفتم سر کمدم که لباس عوض کنم… لباس های سابقم را دیدم که چقدر اندازه و مناسب بودند…
همانجا بود که به حال زمان از دست رفته ام تا میتوانستم… تاسف خوردم…

شب موقع خواب خواستم توی رختخواب غلت بزنم، اما نتوانستم… خیلی چاق شده بودم…
همون موقع بود که حسابی ترسیدم…
ترسیدم برای همیشه همانطور چاق بمانم…
ترسم توی ذهنم خیلی دوام نیاورد…
چون همان موقع کشیدمش بیرون و خوردمش…

چاق شده بودم… از بس که میخوردم…

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇
KutuleHa@
http://mahtik.ir

لطفا برای اطلاع از تحلیل داستان به ادامه ی مطلب مراجعه کنید… (بیشتر…)

0 نظر

داستان کوتاه همه ی احمق ها دوست داشتنی هستند

ارائه شده توسط وبسایت مه تیک

نام داستان: همه ی احمق ها دوست داشتنی هستند…

نویسنده : بهناز برازش

داستان:

پشه ها از من خوششان نمی آید… پشه های چاق گوشتی…
پروانه های کمر باریک هم همینطور…
چون من همه شان را میخورم…

اما ماهی های لاغر مردنی کف رودخانه نظرشان متفاوت است… چون وقتی شالاپی میپرم کف برکه… شن ها را جا به جا میکنم… ماهی ها از این کار من خیلی کیف میکنند…

مهم نیست حق با پشه ها و پروانه هاست، یا ماهی های لاغر مردنی کف برکه…
مهم این است که من فهمیده ام، همیشه نظر همه شان را یک جا نمیتوانم جلب کنم…

من یه وزغ چاق زیگیلی هستم… و هر چه که باشم خودم را دوست دارم…
این یکی، تنها چیزی است که به همه ی عالم می ارزد…

 

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇
KutuleHa@
http://mahtik.ir

0 نظر

شیاطین در نور

به روز شده

 

داستان کوتاه شیطان در نور

ارائه شده توسط وبسایت مه تیک

نام داستان: شیاطین در نور…

نویسنده : بهناز برازش

داستان:

شیطان موجود عجیبی ست… سواری کردن را دوست دارد…
یک بار که سوار کولتان شد دیگر حاضر نیست پایین بیاید…

برای همین از من می شنوید، هیچ وقت با شیطان درونتان وارد مذاکره نشوید…
شیطان ها عجیب توی بحث کردن استاد هستند…

اگر خواستید شیطان از کولتان پایین بیاد… خودتان را به در و دیوار نزنید، بلکه سرش به جایی بخورد و پرت شود پایین…
این کار هیچ فایده ای ندارد… فقط خودتان زخمی می شوید… شیطان ها از این حرف ها زرنگ تر هستند…

تنها یک راه وجود دارد… اگر یک روزی فهمیدید که دارید به یک شیطان سواری میدهید…
اگر توی همان لحظه به این نتیجه رسیدید که از سواری دادن خسته شده اید… فقط یک راه دارید…
بدون معطلی بدوید توی نور…
قبل از اینکه شیطان دستتان را بخواند و منصرفتان کند، بدوید توی نور…

شیاطین از نور می ترسند…

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇
KutuleHa@
http://mahtik.ir

0 نظر

داستان کوتاه یک جای کار می لنگد

ارائه شده توسط وبسایت دانلود رمان مه تیک

نام داستان: یک جای کار می لنگد…

نویسنده : بهناز برازش

موضوع : عقده حقارت

 

داستان:

همیشه وقتی خمار بود… کتکم میزد…
گاهی نشئه هم که بود باز کتکم میزد…
این بود که همیشه یک جایی روی تنم یا زخم بود… یا کبود…

تا می آمد کبودی های کتک قبلی خوب شود… کتک بعدی را میخوردم…
دیگر عادت کرده بودم… بدجوری عادت کرده بودم…
عادت کرده بودم که هر روز سر ظهر… با چشم های قرمز بیاید تو… یک چیزی را بهانه کند و حسابی مشت و مالم بدهد…
بعد هم اگر چیز سالمی دم دستش دید، بزند بشکند…
همیشه از خانه مان صدای داد و قال می آمد…

آن روز اما نیامد… دیر کرده بود… از اذان ظهر گذشته بود…
دلم مثل سیر و سرکه می جوشید…
احساس میکردم یک جای کار لنگ میزند… خانه بدجوری آرام بود… هیچ صدایی نمی آمد…
فقط صدای قل قل قابلمه روی گاز بلند بود…
اصلا از صبح، که نیم سیر گوشتی را که دیروز آورده بود انداختم توی قابلمه… توی دلم گفتم: مهری یک جای کار میلنگد…

نه که دلم برای خودش شور بزند… اصلا همان بهتر که مامورها موقع پخش جنس توی پارک بگیرندش…
اما باز یک صدایی توی سرم میگفت: خوشی به ما نیامده…
دلم میخواست تن لشش زودتر از راه برسد…
کتکم را بزند…
بعد نعره بکشد که: چی شد این ناهار زهرماری؟
آن طوری دلم امن تر بود… کتک روزانه ام را که میخوردم دلم راحت بود که بدترین قسمت روز گذشته…
برای همین هر روز از صبح تا ظهر دلم شور میزد…
اما ظهر به بعد که ناهارش را میخورد و کپه ی مرگش را میگذاشت، خیالم راحت تر بود…

آن روز اما نیامد…
چشمم به در بود که یکهو حسن پرید داخل اتاق و گفت: ننه، ننه… اقامو مامورا تو پارک گرفتن…
دلم هری ریخت پایین… نه به خاطر خود نسناسش که همیشه نبودنش، بهتر از بودنش بود…
به خاطر اینکه کتک آن روزم را نخورده بودم… و دلم شور میزد…
توی دلم گفتم: مهری خدا به دادت برسد… امروز یک جای کار لنگ میزند…

ناخودآگاه بلند شدم رفتم طرف آشپزخانه… ناخودآگاه دستم رفتم طرف قابلمه… از روی گاز برش داشتم…
نمیدانم چطور شد که دستم لرزید و قابلمه و هر چه داخلش قل میزد، برگشت روی دستم…
دردش حسابی پیچید توی تنم…
اما همان موقع توی دلم به خودم گفتم: عیبی ندارد… به خیر گذشت… تا تاول های دستم خوب بشود… ماشاالله هم از توی هلفت دونی می آید بیرون و دوباره روز از نو روزی از نو…

با داستان های سراپا دروغ، در کنار ما باشید👇👇👇

KutuleHa@
http://mahtik.ir

لطفا برای اطلاع از تحلیل داستان به ادامه ی مطلب مراجعه کنید… (بیشتر…)

0 نظر